TESS – ZESTAWY DO DOŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ UCZNIÓW

kompletne zestawy przyrządów, akcesoriów, oprogramowania i literatury

SYSTEM TESS – PRZEJRZYŚCIE UPORZĄDKOWANA WSZECHSTRONNOŚĆ
dla doskonałego kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych

Paleta produktów PHYWE obejmuje dwie główne gałęzie zastosowań. Pierwszą z nich są zestawy z serii DEMO, do preferowanych niegdyś przez nauczycieli doświadczeń realizowanych w formie pokazu nauczycielskiego, zaś drugą nowoczesne doświadczenia realizowane samodzielnie przez uczniów z serii TESS (nazwa ta jest skrótem od niemieckiego Trainings- und Experimentiersystem für Schüler und Studenten, co po polsku oznacza “System treningowo-eksperymentalny dla uczniów i studentów). System TESS to wysokiej jakości urządzenia, przejrzysty system przechowywania oraz szczegółowo opracowane opisy doświadczeń, a wszystko to doskonale dopasowane do siebie nawzajem – zarówno w ramach jednej gałęzi wiedzy szkolnej jak i pomiędzy systemami TESS i DEMO. Łatwa realizacja doświadczeń i dydaktycznie przejrzysty montaż odgrywają tutaj równie ważną rolę, co niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenia, dostarczające powtarzalnych rezultatów.
W zależności od zastanego stanu wiedzy oraz stopnia zgłębienia opracowywanej tematyki, system TESS można podzielić na trzy poziomy zaawansowania:

 • beginner dla zintegrowanego wprowadzenia do nauk przyrodniczych w zakresie szkoły podstawowej
 • advanced dla opracowania tematyki przyrodoznawczej w ramach gimnazjum i liceum
 • expert dla opracowania tematyki uzupełniającej w starszych klasach liceum oraz w ramach studiów wyższych

Systemy TESS i Demo pokrywają pełen zakres tematyczny edukacji przyrodoznawczej od stopnia podstawowego aż po szkolnictwo wyższe – dzięki produktom PHYWE tematyka przyrodnicza może być zgłębiana na dowolnym poziomie zaawansowania, od podejścia fenomenologiczno-zabawowego po szczegółowe badania naukowe. Centralną platformę i element łączący pomiędzy systemami TESS i Demo stanowi oprogramowanie analityczno-pomiarowe measure, ze wszystkimi swymi odmianami. Za pośrednictwem measure są sterowane oprócz interfejsu pomiarowego Cobra4 również również liczne przyrządy pomiarowe wyposażone w złącza USB. Ponadto do rodziny measure należą różne inne moduły, takie jak moduł do wideoanalizy ruchu. Do wszystkich zestawów sprzętowych istnieją tysiące doskonale udokumentowanych doświadczeń systemów TESS i Demo, zebranych w zorientowanych tematycznie i zagadnieniowo podręcznikach. Podręczniki te są dostępne zarówno w tradycyjnej formie drukowanej jak również jako interaktywna platforma dydaktyczna interTESS.

> 40
zestawów tematycznych
> 420
doświadczeń z fizyki
> 220
doświadczeń z chemii
> 150
doświadczeń z biologii


Każdy zestaw to kilkadziesiąt fascynujących doświadczeń do samodzielnego wykonania przez uczniówZestaw TESS Optyka 2 ze zdjęcia obok umożliwia realizację 30 doświadczeń:
1. Dzień i noc / 2. Pory roku / 3. Fazy księżyca / 4. Zaćmienie słońca i księżyca (z modelem ziemi i księżyca) / 5. Ciemnia optyczna (Camera obscura) / 6. Natężenie światła (fotometr) / 7. Zależność natężenia oświetlenia od odległości / 8. Obrazy w zwierciadle wklęsłym / 9. Prawo odbicia zwierciadła wklęsłego / 10. Współczynnik odbicia zwierciadła wklęsłego / 11. Obrazy w zwierciadle wypukłym / 12. Obraz uzyskany z pomocą soczewki wypukłej / 13. Określanie ogniskowej soczewki wypukłej (autokolimacja) / 14. Równanie soczewki wypukłej / 15. Określanie powiększenia soczewki wklęsłej / 16. Obrazy w soczewce wklęsłej (obraz pozorny) / 17. Zniekształcenia poduszkowe i beczkowe / 18. Lupa / 19. Budowa układu optycznego mikroskopu / 20. Określanie powiększenia mikroskopu / 21. Luneta astronomiczna / 22. Luneta holenderska / 23. Określanie powiększenia lunety / 24. Układ optyczny aparatu fotograficznego / 25. Ostrość i głębia aparatu fotograficznego / 26. Układ optyczny diaskopu (rzutnik do przeźroczy) / 27. Załamanie na siatce dyfrakcyjnej / 28. Określanie długości fali świetlnej na siatce dyfrakcyjnej / 29. Polaryzacja z użyciem filtrów / 30. Zmiana płaszczyzny polaryzacji przez roztwór cukru

WZAJEMNIE DOPASOWANE ELEMENTY SYSTEMU TESS

SPRZĘT I MATERIAŁY

System TESS to bezpieczne i wytrzymałe urządzenia dostosowane do realiów szkolnych i zapewniające bezpieczeństwo niezbędne podczas doświadczeń. Zaprojektowane specjalnie dla potrzeb edukacji, idealnie dopasowane do siebie, a przede wszystkim funkcjonalne i niezawodne.
System TESS to bezpieczne i wytrzymałe urządzenia dostosowane do realiów szkolnych i zapewniające bezpieczeństwo niezbędne podczas doświadczeń. Zaprojektowane specjalnie dla potrzeb edukacji, idealnie dopasowane do siebie, a przede wszystkim funkcjonalne i niezawodne.

OPISY DOŚWIADCZEŃ

System TESS to również specjalnie opracowane podręczniki, zawierające szczegółowe opisy doświadczeń pisane specjalnie z myślą o uczniach, z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela. Instrukcje skracają czas realizacji eksperymentów do minimum i umożliwiają łatwą kontrolę rezultatów.
System TESS to również specjalnie opracowane podręczniki, zawierające szczegółowe opisy doświadczeń pisane specjalnie z myślą o uczniach, z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela. Instrukcje skracają czas realizacji eksperymentów do minimum i umożliwiają łatwą kontrolę rezultatów.

SYSTEM PRZECHOWYWANIA

Doskonale przemyślany, przejrzysty i kompaktowy system przechowywania, zapewniający łatwy dostęp do urządzeń. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego pojemniki pozwalają na piętrowe ustawianie zestawów, a piankowe wkłady umożliwiają łatwą kontrolę ukompletowania po zajęciach.
Doskonale przemyślany, przejrzysty i kompaktowy system przechowywania, zapewniający łatwy dostęp do urządzeń. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego pojemniki pozwalają na piętrowe ustawianie zestawów, a piankowe wkłady umożliwiają łatwą kontrolę ukompletowania po zajęciach.

OPROGRAMOWANIE

System TESS to również oprogramowanie. Obejmuje ono program interTESS oferujący literaturę eksperymentalną w formie cyfrowej, wieloplatformową aplikację measure do sterowania przyrządami, akwizycji i analizy danych pomiarowych, oraz platformę curricuLAB oferującą wsparcie dla uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.
System TESS to również oprogramowanie. Obejmuje ono program interTESS oferujący literaturę eksperymentalną w formie cyfrowej, wieloplatformową aplikację measure do sterowania przyrządami, akwizycji i analizy danych pomiarowych, oraz platformę curricuLAB oferującą wsparcie dla uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

TRZY POZIOMY ZAAWANSOWANIA SYSTEMU TESS

TESS BEGINNER – ZESTAWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Zestawy do doświadczeń uczniowskich TESS beginner zostały specjalnie przygotowane pod kątem interdyscyplinarnych zajęć przyrodniczych w szkołach podstawowych i obejmują swym zakresem następującą tematykę:

 • ciepło
 • woda
 • zmysły
 • ruch
 • światło, powietrze, ziemia
 • prąd i magnetyzm
 • optyka

Zestawy zawierają wszystkie materiały potrzebne do doświadczeń oraz opisowe instrukcje ich realizacji, napisane językiem odpowiednim do wieku. Pozwala to uczniom samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i samodzielnie dokumentować i oceniać ich rezultaty. Podczas realizacji dzieci uczą się obchodzić ze sprzętem laboratoryjnym, takim jak statywy, szkło laboratoryjne, dynamometry, stopery itp. Broszury dla nauczyciela zawierają notatki dotyczące odpowiedniego przygotowania i realizacji eksperymentów celem uzyskania optymalnych wyników.DOSTĘPNE ZESTAWY TESS BEGINNER – NATURA I TECHNIKA

TESS ADVANCED – SYSTEM TESS DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


System TESS do realizacji doświadczeń uczniowskich składa się z trzech doskonale do siebie dopasowanych elementów, stanowiących ogromne ułatwienie dla nauczyciela w jego codziennej pracy z młodzieżą. Są to: urządzenia dostosowane do realiów szkolnych i zapewniające bezpieczeństwo niezbędne podczas doświadczeń, opisy doświadczeń pisane specjalnie z myślą o uczniach, z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela oraz przejrzysty i kompaktowy system przechowywania, zapewniający łatwy dostęp do urządzeń. Zestawy obejmują swym zakresem następującą tematykę:

 • Fizyka
  • Mechanika
  • Akustyka
  • Termodynamika
  • Energia odnawialna
  • Elektryczność
  • Optyka
  • Promieniotwórczość
 • Chemia
  • Chemia ogólna
  • Chemia nieorganiczna
  • Kwasy, zasady, sole
  • Chemia środowiskowa
  • Chemia organiczna
  • Chemia fizyczna
 • Biologia
  • Mikroskopia
  • Chemia ogólna: rośliny, odżywianie i trawienie, zmysły, zachowania
  • Ekologia i środowisko
  • Fizjologia człowieka
  • Biologia molekularna
Niemal wszystkie urządzenia systemu TESS można wykorzystywać na różnorodne sposoby, np. optyczne źródło światła może być używane jako źródło światła, przyrząd do mieszania barw, źródło światła dla ławy optycznej. Sprzęt jest solidny i wytrzymały – na przykład zasilacz do doświadczeń uczniowskich:
stabilizowany, zabezpieczony przeciwzwarciowo, w niezwykle wytrzymałej obudowie, z regulacją natężenia i napięcia prądu.
Oferujemy do wyboru dwa systemy przechowywania zestawów TESS do wyboru:
zestawami – kompletny zbiór przyrządów do danego tematu jest do dyspozycji na stanowisku uczniowskim
blokowo jako wyposażenie klasy – urządzenia jednego typu w jednym pojemniku, natomiast pojemniki uszeregowane tematami doświadczeń. Każda grupa uczniów otrzymuje tylko urządzenia potrzebne do aktualnego doświadczenia.

DOSTĘPNE ZESTAWY TESS ADVANCED – FIZYKA

DOSTĘPNE ZESTAWY TESS ADVANCED – CHEMIA

DOSTĘPNE ZESTAWY TESS ADVANCED – BIOLOGIA

TESS EXPERT – SYSTEM TESS DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH


Bazując na systemach TESS beginner i TESS advanced seria TESS expert oferuje wybór ponad 500 klasycznych i nowoczesnych eksperymentów laboratoryjnych dla celów edukacji naukowo-technicznej w ramach zajęć praktycznych i wykładów. Doświadczenia z tej serii nadają się do wykorzystania zarówno w ramach zajęć w wyższych klasach szkół średnich, jak i w ramach kursów prowadzonych przez uniwersytety oraz inne instytucje szkolnictwa wyższego. Obejmują one swoją tematyką fizykę, chemię, biologię i nauki stosowane. W ponad 60% doświadczeń wyniki pomiarów są rejestrowane komputerowo za pomocą interfejsu pomiarowego Cobra4.FIZYKA

 • mechanika
 • optyka
 • termodynamika
 • elektryczność
 • fizyka atomowa
 • fizyka nuklearna
 • fizyka ciał stałych

łącznie ponad 415 doświadczeń

BIOLOGIA

 • fizjologia człowieka
 • neurobiologia
 • promieniowanie rentgenowskie w zastosowaniach medycznych i biologicznych
 • biochemia
 • fizjologia roślin
 • ekologia

łącznie ponad 125 doświadczeń

CHEMIA

 • teoria kinetyczna
 • termochemia i kalorymetria
 • równowaga chemiczna
 • chemia powierzchni granicznych
 • kinetyka reakcji
 • elektrochemia
 • fotometria i fotochemia

łącznie ponad 140 doświadczeń

NAUKI STOSOWANE

 • mechanika stosowana
 • optyka/fotonika stosowana
 • inżynieria elektryczna
 • energia odnawialna
 • geonauka
 • nauki rolnicze
 • materiałoznawstwo
 • nanotechnologia
 • medycyna

łącznie ponad 240 doświadczeń

PODRĘCZNIKI / OPISY DOŚWIADCZEŃ


Podręczniki i oprogramowanie measure

System dydaktyczny TESS to oprócz świetnego sprzętu również obszerna literatura dydaktyczna, obejmująca obecnie szczegółowe opisy kilkuset ciekawych eksperymentów do samodzielnego wykonania przez uczniów / studentów. Główne zalety podręczników PHYWE to:
 • eksperymenty ze wszystkich dziedzin nauki podbudowane solidnym wstępem teoretycznym do każdego zagadnienia
 • szczegółowy opis montażu układów doświadczalnych wraz ze zdjęciami, skracający czas przygotowania do minimum
 • pełna lista sprzętu i akcesoriów potrzebnych do realizacji eksperymentu
 • dokładny opis wyników każdego doświadczenia wraz z tekstem, rysunkami, wykresami i tabelami
 • zrzuty ekranowe ułatwiające korzystanie z oprogramowania pomiarowego measure
 • identyczna struktura i wygląd wszystkich opisów doświadczeń, ułatwiające orientację

OPROGRAMOWANIE interTESS – LITERATURA W FORMIE CYFROWEJ


Oprogramowanie interTESS
Oprogramowanie interTESS zawiera całą literaturę doświadczalną do zestawów TESS advanced w formie cyfrowej. Dzięki kombinacji zalet edukacji wspieranej komputerowo i sprawdzonego systemu eksperymentalnego TESS:
 • Eksperymenty zyskują na atrakcyjności. Młodzi ludzie dojrzewają w stałej obecności komputera. Dzięki interTESS fascynację komputerem można przenieść na grunt edukacji
 • Możesz zaoszczędzić wiele czasu na nauczanie. Program prowadzi uczniów przez montaż, realizację i ocenę rezultatów. Dzięki temu nauczyciel może więcej czasu poświęcić poszczególnym uczniom
 • Instrukcje krok po kroku są gwarancją maksymalnego rezultatu nauczania. InterTESS prowadzi ucznia za rękę, a szczegółowe opisy zapewniają pełne zrozumienie. Dzięki temu uczniowie uczą się samodzielnej realizacji doświadczeń
 • Łatwa ocena rezultatów. Program prezentuje pytania, na które uczeń może odpowiedzieć w formie listy wielokrotnego wyboru, rysunku, tekstu – również jako zadanie domowe
 • Minimalny czas przygotowania dzięki opcji „nauczyciel” – dla wszystkich pytań tylko nauczyciel ma dostęp do zabezpieczonych
  hasłem modelowych odpowiedzi

OPROGRAMOWANIE MEASURE – DODATKOWE MOŻLIWOŚCI TIK


Oprogramowanie measure
Centralną platformę i element łączący pomiędzy systemami TESS i Demo stanowi oprogramowanie analityczno-pomiarowe measure, ze wszystkimi swymi odmianami. Za pośrednictwem measure są sterowane oprócz interfejsu pomiarowego Cobra4 również również liczne przyrządy pomiarowe wyposażone w złącza USB. Ponadto do rodziny measure należą różne inne moduły, takie jak moduł do wideoanalizy ruchu.
Oprogramowanie pomiarowe measure to także centrum dowodzenia systemem Cobra4. Kiedy do komputera zostaje podłączony dowolny moduł pomiarowy lub czujnik interfejsu Cobra4, nieważne za pośrednictwem którego modułu bazowego, natychmiast automatycznie uruchamia się program measure pokazując wszystkie podłączone moduły, niezbędne okna okna pomiarowe i aktualnie mierzone wartości.

Teraz wystarczy już tylko jedno kliknięcie aby rozpocząć rysowanie wykresu pomiaru.

Cała procedura trwa nie dłużej niż 40 sekund!

Funkcje programu measure

Nowoczesne, łatwe, intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe measure Cobra4 [14550.61] licencja 1-stanowiskowa i szkolna, współpracuje ze wszystkimi czujnikami i modułami pomiarowymi interfejsu pomiarowego Cobra4. Licencja programu jest dożywotnia - wszystkie aktualizacje otrzymują Państwo gratis.
Minimalne wymagania sprzętowe: PC Pentium 3 z 512MB RAM, złącze USB, napęd DVD, wolne 1GB pamięci na dysku twardym, Windows XP lub nowszy.
Uwaga! Wszystkie opisy doświadczeń, pliki konfiguracyjne i przykładowe pomiary otrzymują Państwo gratis na płycie DVD z programem.
Kliknij w dowolnym miejscu ekranu aby zobaczyć opis

Funkcje programu measure
NAWIGATOR TABELA / PREFERENCJE OKNO POMIAROWE MENU POMOCNICZE SŁOWA KLUCZOWE PROGRAM GŁÓWNY

NAWIGATOR

daje wgląd w całą strukturę programu. Pozwala:

 • widzieć wszystkie dołączone czujniki i moduły
 • widzieć lub zmienić stan modułów i czujników (aktywny/nieaktywny)
 • zmienić parametry modułów pomiarowych podwójnym kliknięciem
 • dodawać kanały kalkulowane, pozwalające przeliczać wartości pomiarowe w trybie online (np. OC na OK) lub wartości z różnych kanałów
 • łatwo ładować przykładowe wyniki pomiarów, opisy doświadczeń, nastawy parametrów oraz prezentować je cyfrowo lub graficznie

TABELA / PREFERENCJE

W nawigatorze oprócz widoku ogólnego dostępne są dwie dodatkowe zakładki:

 • Tabela - już w trakcie pomiaru pokazuje aktualnie mierzone wartości
 • Preferencje - pozwala ustawić opcje takie jak częstotliwość próbkowania, sposób uruchamiania i zatrzymania pomiaru i inne

OKNO POMIAROWE

Wszystkie wyniki pomiarów są natychmiast prezentowane na ekranie. Indywidualnie można wybierać następujące opcje dla poszczególnych kanałów:

 • Osobne okno wartości cyfrowych i analogowych
 • Wykres główny oraz dodatkowy wykres z dowolnym układem skali
 • Okno nastaw otwierane kliknięciem x2 lub prawym klawiszem myszy
 • Wszystkich zmian można dokonywać w trakcie pomiarów
 • Wykres do 1000000 punktów pomiarowych na serię

MENU POMOCNICZE

Umożliwia szybkie załadowanie wszystkich doświadczeń realizowanych z pomocą interfejsu Cobra4. Obok obszernego opisu ze zdjęciami automatycznie ładowane są nastawy parametrów niezbędnych do danego ćwiczenia:

 • ustawienia modułów pomiarowych
 • parametry obrazowania
 • ustawienia Multigrafu - urządzenia wirtualnego

Na płycie z programem dostępne są także pliki konfiguracyjne i przykładowe pomiary wzorcowe.

SŁOWA KLUCZOWE

Podczas otwierania opisu doświadczenia automatycznie pokazuje się menu z zasadniczymi pojęciami związanymi z danym doświadczeniem. Kliknięcie na takim słowie otwiera szczegółowe objaśnienia do problemu co dodatkowo ułatwia realizację doświadczenia.

PROGRAM GŁÓWNY

Przejście pomiędzy oknem pomiaru a głównym programem measure jest możliwe w dowolnym momencie - można np. jednocześnie dokonywać pomiaru i opracowywać rezultaty innego pomiaru w jeden z wielu dostępnych sposobów:

 • optymalizacja wykresu wartości pomiarowych
 • zapis lub wydruk wartości pomiarowych
 • narzędzia analityczne: analiza szczytów, krzywa całkowa, ekstrema, analiza fourierowska, dopasowanie krzywych, punkt równoważnikowy, regresja liniowa i inne
 • przeliczanie wartości pomiarowych - funkcje sinus, kwadrat, pierwiastek, funkcje logarytmiczne, itd..
 • eksport / import danych przez schowek z / do innych programów (Word, Excel)
 • generator funkcji

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE

Szczegółowa oferta zestawów do doświadczeń uczniowskich TESS

Poniżej znajdą Państwo prospekt zawierający szczegółową ofertę EDUKI dotyczącą zestawów tematycznych do doświadczeń uczniowskich z rodziny TESS. Prospekt można obejrzeć online lub pobrać w formacie pdf.