OFERTA EDUKI I PHYWE

ZGODNA Z KONCEPCJĄ STEM

MIĘDZYNARODOWA KONCEPCJA STEM

Edukacja w systemie STEM jest oparta na idei nauczania interdyscyplinarnego i rzeczywistego zastosowania zdobywanej wiedzy (np. w robotyce) z czterech przedmiotów od których system wziął swoją nazwę, a mianowicie nauk przyrodniczych (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering) i matematyki (Mathematics). Celem koncepcji STEM jest rozwój umiejętności kreatywnego i międzyprzedmiotowego myślenia w zakresie „cyfrowych technologii”, na których oparty będzie rozwój świata w przyszłości. Równocześnie jednym z głównych celów jest głębsze zainteresowanie uczniów zawodami technicznymi.
Chcąc uprościć Państwa wejście w świat edukacji w systemie STEM, PHYWE oraz EDUKA oferują kompletne rozwiązania dla każdej dziedziny składowej koncepcji.

STEM Programowanie
STEM Arduino
STEM Internet rzeczy
STEM Podstawy elektroniki
STEM Układy logiczne
STEM Proste roboty
STEM Sensoryka
STEM Zastosowania robotyki
STEM Proste maszyny
STEM Technika napędowa
STEM Podstawy mechaniki i statyki
STEM Pneumatyka
STEM Druk 3D
STEM Technologia wodorowa
STEM Podstawy energii odnawialnej
STEM Energia słoneczna
STEM Fotowoltaika
STEM Energia słoneczno-termalna
STEM Energia wodna
STEM Energia wiatrowa
STEM E-mobilność
STEM Inteligentne sieci energetyczne
STEM Oszczędność energii
STEM Zastosowania matematyki

NAUCZANIE ZGODNE Z KONCEPCJĄ STEM

Edukacja w systemie STEM jest oparta na idei nauczania interdyscyplinarnego i rzeczywistego zastosowania zdobywanej wiedzy (np. w robotyce) z czterech przedmiotów od których system wziął swoją nazwę, a mianowicie nauk przyrodniczych (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering) i matematyki (Mathematics). Celem koncepcji STEM jest rozwój umiejętności kreatywnego i międzyprzedmiotowego myślenia w zakresie „cyfrowych technologii”, na których oparty będzie rozwój świata w przyszłości. Równocześnie jednym z głównych celów jest głębsze zainteresowanie uczniów zawodami technicznymi.
Chcąc uprościć Państwa wejście w świat edukacji opartej na koncepcji STEM, PHYWE oferuje kompletne rozwiązania dla każdej dziedziny STEM.
Część techniczna programu STEM obejmuje następujące zagadnienia:

  • druk 3D
  • procesy przemysłowe
  • robotyka
  • energia odnawialna
  • programowanie i elektroniczne przetwarzanie danych
  • matematyka

W części przyrodoznawczej dostępne są liczne eksperymenty z zakresu przyrody, fizyki, chemii i biologii, a cyfrowe zestawy wraz z interfejsem pomiarowym SMARTsense umożliwiają łatwe wykorzystanie w procesie edukacji technologii cyfrowych.

Poniżej znajdą Państwo prospekt zawierający szczegółową ofertę EDUKI dotyczącą nauczania zgodnego z koncepcją STEM. Prospekt można obejrzeć online lub pobrać w formacie pdf.