EDUKA

OGÓLNE INFORMACJE O OFERCIE

OFERTA POMOCY DYDAKTYCZNYCH FIRMY EDUKA

Oferta firmy Phywe obejmuje różnorodne – wzajemnie kompatybilne – pomoce i wyposażenie dydaktyczne do nauczania następujących przedmiotów przyrodniczych:

FIZYKA

CHEMIA

BIOLOGIA Z EKOLOGIĄ

PRZYRODA

NAUKI STOSOWANE (NA POZIOMIE UCZELNIANYM)

Kompletna oferta firmy Phywe obejmuje około:

5500
pojedynczych przyrządów
3500
zestawów eksperymentalnych

do wszystkich etapów nauczania:

Łączny zbiór produktów tworzących ofertę wyposażenia dydaktycznego jest podzielony na następujące grupy towarowe:

SYSTEMY EKSPERYMENTALNE TESS I DEMO

Paleta produktów PHYWE obejmuje dwie główne gałęzie zastosowań. Pierwszą z nich są zestawy z serii DEMO, do preferowanych niegdyś przez nauczycieli doświadczeń realizowanych w formie pokazu nauczycielskiego, zaś drugą nowoczesne doświadczenia realizowane samodzielnie przez uczniów z serii TESS (nazwa ta jest skrótem od niemieckiego Trainings- und Experimentiersystem für Schüler und Studenten, co po polsku oznacza “System treningowo-eksperymentalny dla uczniów i studentów). System TESS to:

 • wysokiej jakości urządzenia,
 • przejrzysty system przechowywania oraz
 • szczegółowo opracowane opisy doświadczeń,

a wszystko to doskonale dopasowane do siebie nawzajem – zarówno w ramach jednej dziedziny wiedzy szkolnej jak i pomiędzy systemami TESS i DEMO. Niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenia, dostarczające powtarzalnych rezultatów i przejrzysty montaż umożliwiają łatwą realizację doświadczeń.
System TESS stosownie do systemów i programów nauczania dzieli się na trzy poziomy:

 • beginner do zintegrowanego wprowadzenia do nauk przyrodniczych w zakresie szkoły podstawowej
 • advanced do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych
 • expert do nauczania wybranych tematów w starszych klasach liceum oraz w ramach studiów wyższych

Systemy TESS i Demo pokrywają pełen zakres tematyczny edukacji przyrodoznawczej od szkoły podstawowej aż po szkolnictwo wyższe – dzięki produktom PHYWE tematyka przyrodnicza może być zgłębiana na dowolnym poziomie zaawansowania, od podejścia fenomenologiczno-zabawowego po szczegółowe badania naukowe. Centralną platformę i element łączący pomiędzy systemami TESS i Demo stanowi oprogramowanie analityczno-pomiarowe measure, ze wszystkimi swymi odmianami.

Systemy TESS, DEMO i COBRA SMARTsense
Systemy TESS, DEMO i COBRA SMARTsense

Z pomocą programu measure oprócz interfejsu pomiarowego Cobra4 są sterowane również liczne przyrządy pomiarowe wyposażone w złącza USB. Ponadto do rodziny measure należą różne inne moduły, takie jak moduł do wideoanalizy ruchu.
Do wszystkich zestawów sprzętowych istnieją opisy tysięcy doskonale udokumentowanych doświadczeń systemów TESS i Demo, zebranych w tematycznych podręcznikach. Podręczniki te są dostępne zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak również jako interaktywna platforma dydaktyczna interTESS.

WZAJEMNIE DOPASOWANE ELEMENTY SYSTEMU TESS

System TESS do realizacji doświadczeń uczniowskich składa się z trzech doskonale do siebie dopasowanych elementów, stanowiących ogromne ułatwienie dla nauczyciela w jego codziennej pracy z młodzieżą:

 • pomocy dydaktycznych dostosowanych do realiów szkolnych
  • solidne i wytrzymałe – wykonane z trwałych materiałów
  • bezpieczne – zabezpieczone przeciwzwarciowo
  • umożliwiające wszechstronne zastosowania
 • opisów doświadczeń
  • pisanych specjalnie z myślą o uczniach
  • z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela
  • gwarantujące szybkie przygotowanie i bezpieczną realizację
  • zawierające przykładowe rezultaty
 • przejrzystego i kompaktowego systemu przechowywania
  • zapewniającego łatwy dostęp do urządzeń i łatwy transport
  • umożliwiającego szybką kontrolę braków
  • gwarantującego oszczędność miejsca w pracowni
Szafka do przechowywania zestawów TESS, do 18 pojemników h = 15 cm

Phywe oferuje do wyboru dwa systemy przechowywania zestawów TESS:

 • zestawami – kompletny zbiór przyrządów do opracowania danego tematu jest do dyspozycji na stanowisku uczniowskim
 • blokowo jako wyposażenie klasy – urządzenia jednego typu znajdują się w jednym pojemniku zbiorczym, natomiast pojemniki uszeregowane są tematami doświadczeń. W tym przypadku każda grupa uczniów otrzymuje tylko urządzenia potrzebne do aktualnego doświadczenia.

SPRZĘT I MATERIAŁY

System TESS to bezpieczne i wytrzymałe urządzenia dostosowane do realiów szkolnych i zapewniające bezpieczeństwo niezbędne podczas doświadczeń. Zaprojektowane specjalnie dla potrzeb edukacji, idealnie dopasowane do siebie, a przede wszystkim funkcjonalne i niezawodne.
System TESS to bezpieczne i wytrzymałe urządzenia dostosowane do realiów szkolnych i zapewniające bezpieczeństwo niezbędne podczas doświadczeń. Zaprojektowane specjalnie dla potrzeb edukacji, idealnie dopasowane do siebie, a przede wszystkim funkcjonalne i niezawodne.

OPISY DOŚWIADCZEŃ

System TESS to również specjalnie opracowane podręczniki, zawierające szczegółowe opisy doświadczeń pisane specjalnie z myślą o uczniach, z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela. Instrukcje skracają czas realizacji eksperymentów do minimum i umożliwiają łatwą kontrolę rezultatów.
System TESS to również specjalnie opracowane podręczniki, zawierające szczegółowe opisy doświadczeń pisane specjalnie z myślą o uczniach, z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela. Instrukcje skracają czas realizacji eksperymentów do minimum i umożliwiają łatwą kontrolę rezultatów.

OPROGRAMOWANIE

System TESS to również oprogramowanie. Obejmuje ono program interTESS oferujący literaturę eksperymentalną w formie cyfrowej, wieloplatformową aplikację measure do sterowania przyrządami, akwizycji i analizy danych pomiarowych, oraz platformę curricuLAB oferującą wsparcie dla uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.
System TESS to również oprogramowanie. Obejmuje ono program interTESS oferujący literaturę eksperymentalną w formie cyfrowej, wieloplatformową aplikację measure do sterowania przyrządami, akwizycji i analizy danych pomiarowych, oraz platformę curricuLAB oferującą wsparcie dla uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

SYSTEM PRZECHOWYWANIA

Doskonale przemyślany, przejrzysty i kompaktowy system przechowywania, zapewniający łatwy dostęp do urządzeń. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego pojemniki pozwalają na piętrowe ustawianie zestawów, a piankowe wkłady umożliwiają łatwą kontrolę ukompletowania po zajęciach.
Doskonale przemyślany, przejrzysty i kompaktowy system przechowywania, zapewniający łatwy dostęp do urządzeń. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego pojemniki pozwalają na piętrowe ustawianie zestawów, a piankowe wkłady umożliwiają łatwą kontrolę ukompletowania po zajęciach.

TRZY POZIOMY ZAAWANSOWANIA SYSTEMU TESS – ZAKRES TEMATYCZNY

TESS BEGINNER – ZESTAWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zestawy do doświadczeń uczniowskich TESS beginner zostały specjalnie przygotowane pod kątem interdyscyplinarnych zajęć przyrodniczych w szkołach podstawowych i obejmują swym zakresem następującą tematykę:

 • ciepło
 • woda
 • zmysły
 • ruch
 • światło, powietrze, ziemia
 • substancje w życiu codziennym
 • prąd i magnetyzm
 • optyka

Zestawy zawierają wszystkie materiały potrzebne do doświadczeń oraz opisowe instrukcje ich realizacji, napisane językiem odpowiednim do wieku. Pozwala to uczniom samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i samodzielnie dokumentować i oceniać ich rezultaty. Podczas realizacji dzieci uczą się obchodzić ze sprzętem laboratoryjnym, takim jak statywy, szkło laboratoryjne, dynamometry, stopery itp. Broszury dla nauczyciela zawierają notatki dotyczące odpowiedniego przygotowania i realizacji eksperymentów celem uzyskania optymalnych wyników.TESS ADVANCED – SYSTEM TESS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

System TESS do realizacji doświadczeń uczniowskich składa się z trzech doskonale do siebie dopasowanych elementów, stanowiących ogromne ułatwienie dla nauczyciela w jego codziennej pracy z młodzieżą. Są to: urządzenia dostosowane do realiów szkolnych i zapewniające bezpieczeństwo niezbędne podczas doświadczeń, opisy doświadczeń pisane specjalnie z myślą o uczniach, z dodatkowymi informacjami dla nauczyciela oraz przejrzysty i kompaktowy system przechowywania, zapewniający łatwy dostęp do urządzeń. Zestawy obejmują swym zakresem następującą tematykę:

 • Fizyka
  • Mechanika
  • Dynamika
  • Akustyka
  • Ciepło / termodynamika
  • Energia / energia odnawialna
  • Elektryczność / elektronika
  • Elektrostatyka / magnetyzm
  • Optyka / optyka falowa
  • Promieniotwórczość
  • Fizyka atomowa
 • Chemia
  • Chemia ogólna
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia środowiskowa
  • Chemia organiczna
  • Chemia spożywcza
  • Elektrochemia
  • Chemia polimerów
 • Biologia
  • Mikroskopia
  • Biologia ogólna: rośliny, odżywianie i trawienie, zmysły, zachowania
  • Ekologia i środowisko
  • Badania gleby
  • Określanie jakości wód
  • Elektrofizjologia
  • Fizjologia człowiekaNiemal wszystkie urządzenia systemu TESS można wykorzystywać na różnorodne sposoby, np. optyczne źródło światła może być używane jako źródło światła, przyrząd do mieszania barw, źródło światła dla ławy optycznej. Sprzęt jest solidny i wytrzymały – na przykład zasilacz do doświadczeń uczniowskich:
stabilizowany, zabezpieczony przeciwzwarciowo, w niezwykle wytrzymałej obudowie, z regulacją natężenia i napięcia prądu.
Oferujemy do wyboru dwa systemy przechowywania zestawów TESS do wyboru:
zestawami – kompletny zbiór przyrządów do danego tematu jest do dyspozycji na stanowisku uczniowskim
blokowo jako wyposażenie klasy – urządzenia jednego typu w jednym pojemniku, natomiast pojemniki uszeregowane tematami doświadczeń. Każda grupa uczniów otrzymuje tylko urządzenia potrzebne do aktualnego doświadczenia.

TESS EXPERT – SYSTEM TESS DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

Bazując na systemach TESS beginner i TESS advanced seria TESS expert oferuje wybór ponad 500 klasycznych i nowoczesnych eksperymentów laboratoryjnych dla celów edukacji naukowo-technicznej w ramach zajęć praktycznych i wykładów. Doświadczenia z tej serii nadają się do wykorzystania zarówno w ramach zajęć w wyższych klasach szkół średnich, jak i w ramach kursów prowadzonych przez uniwersytety oraz inne instytucje szkolnictwa wyższego. Obejmują one swoją tematyką fizykę, chemię, biologię i nauki stosowane. W ponad 60% doświadczeń wyniki pomiarów są rejestrowane komputerowo za pomocą interfejsu pomiarowego Cobra4.
FIZYKA

 • mechanika
 • drgania i fale, akustyka
 • termodynamika
 • elektryczność i magnetyzm
 • światło i optyka
 • fizyka atomowa
 • fizyka nuklearna
 • fizyka ciał stałych

łącznie ponad 415 doświadczeń

BIOLOGIA

 • mikroskopia / biologia komórki
 • biologia behawioralna
 • fizjologia roślin i botanika
 • fizjologia zwierząt
 • fizjologia człowieka
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • neurobiologia
 • biotechnologia
 • nowoczesne metody obrazowania
 • genetyka

łącznie ponad 125 doświadczeń

CHEMIA

 • chemia ogólna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia analityczna
 • spektroskopia
 • chemia przemysłowa
 • biochemia i biotechnologia

łącznie ponad 140 doświadczeń

NAUKI STOSOWANE

 • mechanika stosowana
 • materiałoznawstwo
 • badania nieniszczące NDT
 • elektrotechnika
 • energia odnawialna
 • fotonika
 • geonauka

łącznie ponad 240 doświadczeń

MEDYCYNA

 • fizjologia człowieka
 • układ nerwowy
 • radiologia i diagnostyka ultradźwiękowa
 • medycyna jądrowa
 • diagnostyka laboratoryjna
 • histologia i mikrobiologia medyczna
 • biochemia
 • biomechanika

łącznie ponad 60 doświadczeń

SYSTEM DOŚWIADCZEŃ DEMONSTRACYJNYCH DEMO – ZAKRES TEMATYCZNY

DEMO – SYSTEM DO DOŚWIADCZEŃ DEMONSTRACYJNYCH

Eksperymenty demonstracyjne na tablicy magnetycznej

Eksperymenty demonstracyjne stanowią znaczny element nowoczesnej metodologii prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Dzięki nowym zestawom DEMO advanced możliwe jest opracowanie wielu tematów ze wszystkich obszarów fizyki i nauk stosowanych na poziomie starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na tablicy demonstracyjnej DEMO.
System DEMO aktualnie obejmuje 19 zestawów, dzięki którym można wykonać łącznie ponad 260 doświadczeń.
Zestawy DEMO zapewniają bezpieczne i wygodne eksperymentowanie w pracowni szkolnej. Wszystkie niezbędne przyrządy są zawarte w zestawie.
Zestawy mogą być w łatwy sposób transportowane i magazynowane w trwałych aluminiowych pojemnikach ze zdejmowanymi pokrywami. Piankowe wytłoczki z otworami dokładnie dopasowanymi do przyrządów, zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed uszkodzeniem sprzętu.
W zestawach znajdą Państwo wszystko co jest potrzebne do realizacji eksperymentów z danego tematu. Tablicę DEMO oraz podstawowe urządzenia wykorzystywane we wszystkich doświadczeniach i materiały zapasowe znajdą Państwo w naszych dedykowanych zestawach akcesoriów.

FIZYKA

 • mechanika
 • dynamika
 • ciepło / termodynamika
 • energia
 • elektryczność i elektronika
 • optyka / optyka falowa
 • promieniotwórczość

łącznie ponad 250 doświadczeń

BIOLOGIA

 • mikroskopia
 • fizjologia człowieka
 • fizjologia roślin i biochemia

łącznie ok. 17 doświadczeń

CHEMIA

 • chemia fizyczna
 • chemia nieorganiczna

łącznie ok. 20 doświadczeń
ŚRODKI TECHNOLOGII TIK

NOWOCZESNY INTERFEJS POMIAROWY COBRA SMARTSENSE Z OPROGRAMOWANIEM

Cobra SMARTsense i measureAPP – system nowoczesnej rejestracji danych pomiarowych
W ramach ucyfrowienia szkoły nastąpiło dalsze umocnienie pozycji cyfrowej rejestracji danych pomiarowych.
Wykorzystanie urządzeń takich jak tablety i smartfony oferuje całkowicie nowe możliwości w realizacji eksperymentów uczniowskich.
Dzięki Cobra SMARTsense i aplikacji measureAPP uczniowie mogą samodzielnie rejestrować dane pomiarowe, a uzyskane wyniki oceniać za pomocą najważniejszych funkcji analitycznych.
Wykorzystanie ogólnodostępnych urządzeń końcowych zwiększa motywację uczniów, którzy drogą zabawy odkrywają ważne prawa i współzależności rządzące światem przyrody.
Bluetooth 4 zapewnia bezpośrednie połączenie z tabletami i smartfonami (iOS i Android), a dzięki bezpłatnej aplikacji measureAPP można dokonywać równoczesnych pomiarów za pomocą maks. 5 czujników. Wykorzystując łącznie 20 czujników Cobra SMARTsense można zrealizować ponad 110 doświadczeń z oferty PHYWE.

FIZYKA

Dostępne czujniki pomiarowe:

 • napięcie
 • natężenie prądu
 • siła
 • temperatura
 • fotobramka
 • ciśnienie
 • przyspieszenie
 • ruch
 • pole magnetyczne

łącznie 59 doświadczeń / pomiarów
CHEMIA

Dostępne czujniki pomiarowe:

 • pH
 • przewodność
 • kroplomierz jonowy
 • kolorymetr

łącznie 16 doświadczeń / pomiarów
BIOLOGIA

Dostępne czujniki pomiarowe:

 • światło
 • wilgotność
 • EKG
 • CO2
 • spirometr
 • pulsometr
 • tlenomierz

łącznie 40 doświadczeń / pomiarów
OPROGRAMOWANIE measureAPP – DODATKOWE MOŻLIWOŚCI TIK


Oprogramowanie measure Cobra4

Oprogramowanie pomiarowe curricuLAB® measureAPP to centrum dowodzenia systemami Cobra4 oraz Cobra SMARTsense.
measureAPP to całkowicie darmowa aplikacja mobilna na smartfony i tablety, współpracująca z bezprzewodowymi czujnikami pomiarowymi PHYWE (bluetooth i wifi) i stanowiąca wraz z nimi łatwe w obsłudze cyfrowe narzędzie do rejestrowania danych pomiarowych.
Chcesz sprawdzić jaki jest poziom hałasu w Twojej klasie? A może jak zmieniają się warunki pogodowe w ciągu dnia? Czy też ile mocy elektrycznej można wytworzyć za pomocą generatora? Te eksperymenty oraz wiele innych można przeprowadzić mierząc ponad 50 parametrów w ramach 160 doświadczeń możliwych do wykonania z użyciem czujników Cobra4 i Cobra SMARTsense.
Aplikacja curricuLAB® measureAPP jest dostępna za darmo w Apple AppStore oraz Google Playstore.
Zalety

 • w 100% darmowa
 • obsługuje wszystkie czujniki Cobra4 i Cobra SMARTsense (w przypadku czujników Cobra4 niezbędny jest dodatkowo moduł Cobra4 Wireless/USB-Link)
 • intuicyjna obsługa dotykowa: 2 kliknięcia do rozpoczęcia pomiaru
 • wizualizacja rejestrowanych danych: wykres, skala analogowa i cyfrowa
 • jednoczesna obsługa obsługa wielu czujników
 • zintegrowane funkcje zapisu i zarządzania danymi
 • dodawanie komentarzy tekstowych, dźwiękowych, graficznych i video
 • funkcja łatwego udostępniania rezultatów innym użytkownikom measureAPP w sieci, poprzez measureLAB na komputerach Mac i PC lub przez e-mail.

curricuLAB – cyfrowa platforma dydaktyczna do zajęć przyrodoznawczych


Cyfrowa platforma dydaktyczna curricuLAB
Zaoszczędź aż do 40% swojego cennego czasu używając curricuLAB podczas planowania, przygotowania oraz oceny rezultatów prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych. Wykorzystaj ten dodatkowy czas na efektywne lekcje najwyższej jakości: interesujące, przyciągające uwagę i sprawiające radość zarówno Tobie jak i Twoim podopiecznym.
Wraz z jedyną w swoim rodzaju platfromą dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli curricuLAB®, PHYWE po raz pierwszy oferuje całościową koncepcję dydaktyczną dla usieciowionych, cyfrowych zajęć przyrodoznawczych. CurricuLAB® to biblioteka online do nauczania przedmiotów przyrodniczych, eliminująca papierowe instrukcje do eksperymentów. Aktualnie zawiera ona ponad 3000 szczegółowo opisanych doświadczeń demonstracyjnych i eksperymentów uczniowskich, w interaktywnej, dowolnie edytowalnej formie.
CurricuLAB® wyróżnia się intuicyjną obsługą, zwiększa motywację oraz oferuje cyfrowe treści z zakresu fizyki, chemii, biologii i STEM. Nieważne czy na tablecie czy na smartfonie, w pracy grupowej czy w doświadczeniach demonstracyjnych, dzięki PHYWE curricuLAB® zyskują Państwo podstawy do realizacji nowoczesnych, cyfrowych i zorientowanych na przyszłość zajęć lekcyjnych.
CurricuLAB® wspiera Państwa codzienną pracę spełniając wszelkie wymagania dotyczące zarządzania procesem nauczania, tła dydaktycznego, integracji mediów cyfrowych w zajęcia z uczniami oraz gotowych konspektów zajęć.

NAUCZANIE ZGODNE Z KONCEPCJĄ STEM

Edukacja w systemie STEM jest oparta na idei nauczania interdyscyplinarnego i rzeczywistego zastosowania zdobywanej wiedzy (np. w robotyce) z czterech przedmiotów od których system wziął swoją nazwę, a mianowicie nauk przyrodniczych (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering) i matematyki (Mathematics). Celem koncepcji STEM jest rozwój umiejętności kreatywnego i międzyprzedmiotowego myślenia w zakresie „cyfrowych technologii”, na których oparty będzie rozwój świata w przyszłości. Równocześnie jednym z głównych celów jest głębsze zainteresowanie uczniów zawodami technicznymi.
Chcąc uprościć Państwa wejście w świat edukacji opartej na koncepcji STEM, PHYWE oferuje kompletne rozwiązania dla każdej dziedziny STEM.
Część techniczna programu STEM obejmuje następujące zagadnienia:

 • druk 3D
 • procesy przemysłowe
 • robotyka
 • energia odnawialna
 • programowanie i elektroniczne przetwarzanie danych
 • matematyka

W części przyrodoznawczej dostępne są liczne eksperymenty z zakresu przyrody, fizyki, chemii i biologii, a cyfrowe zestawy wraz z interfejsem pomiarowym SMARTsense umożliwiają łatwe wykorzystanie w procesie edukacji technologii cyfrowych.

CYFROWA SZKOŁA


Powszechna cyfryzacja zawędrowała pod strzechy. Internet, smartfony i tablety to zwykła codzienność dla większości mieszkańców Polski, a przede wszystkim dla młodego pokolenia – co drugi dziesięciolatek i ponad 90% młodzieży w wieku 14-15 lat posiada obecnie smartfona (dane wg raportu Polska.Jest.Mobi.2018).
Cyfrowa rewolucja zaczyna również gościć w szkołach wszystkich stopni nauczania. Programy wsparcia procesu cyfryzacji szkół powstają na wszystkich szczeblach – ogólnokrajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, napędzane oczekiwaniami polityków i społeczeństwa.
Nauki przyrodnicze jako przedmioty techniczne są najczęściej pierwszymi dziedzinami edukacji, w których zaczyna się stosować cyfrowe metody. W procesie tym PHYWE oraz EDUKA jako doświadczeni partnerzy są zawsze do Państwa dyspozycji. Rozwiązania PHYWE to połączenie doskonałych pomocy dydaktycznych (rodzina produktów Cobra4 i SMARTsense) i świetnego oprogramowania (curricuLAB / measure), które zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do treści dydaktycznych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Cyfrowa szkoła
Cyfrowa szkoła

Ucyfrowienie szkoły otwiera calkowicie nowe możliwości dydaktyczne, pozwalając między innymi na bezpośrednie wykorzystanie cyfrowych urządzeń końcowych, co wzmacnia kompetencję medialną, a dzięki samodzielnie kształtowanemu procesowi edukacji zwiększa ogólną motywację uczniów. Zwiększona motywacja i wynikający z niej wzrost natężenia procesu uczenia się zapewniają zdecydowanie lepsze wyniki edukacji.
Wyraźny wzrost wydajności i efektywności pozwalają oszczędzić czas przygotowania do zajęć oraz czas na zajęciach, ponieważ cele i zadania można przedstawić uczniom wcześniej, pozwalając im lepiej przygotować się do zajęć. Dopasowanie treści dydaktycznych do indywidualnego poziomu uczniów pozwala z kolei wyrównać szanse.

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Piramida zapamiętywania Dale'a

Wyniki najnowszych badań z zakresu neurodydaktyki potwierdzają wcześniejsze obserwacje praktyczne, że najefektywniejszym sposobem przekazu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych jest nauczanie metodą eksperymentu.
Cechujące się najwyższą – zapewniające zapamiętanie na dłużej do 90% przekazywanej wiedzy – efektywnością eksperymenty wykonywane indywidualnie lub grupowo wymagają niezbędnego, wyposażenia dydaktycznego dopasowanego do treści programu nauczania oraz możliwości uczniów. Wyposażenie dydaktyczne (pomoce) dobrane według powyższych założeń zapewnia szkole utworzenie pracowni do nauczania metodą eksperymentalną.
Ze względu na typowe w skali całego świata niedoinwestowanie systemów edukacji, zwykle szkoły nie dysponują dostateczną ilością środków na zakup pracowni, i w efekcie w nauczaniu tych przedmiotów nadal dominują bierne metody przekazu (prezentacje graficzne lub multimedialne) bądź eksperymenty demonstracyjne wykonywane przez nauczyciela, charakteryzujące się znacznie niższą efektywnością.
Trwające od 2004 roku programy wsparcia edukacji ze środków unijnych, zwłaszcza po roku 2014, jako jeden z zakresów wsparcia, przewidują utworzenie w szkołach bazy do nauczania eksperymentalnego.
Mimo niespotykanych dotychczas środków finansowych dla systemu edukacji, okresowe oceny efektów wsparcia w tym zakresie, nawet przez instytucje zarządzające są określane jako niezadowalające, tj. nie zapewniające systemowych zmian w systemie oświaty.
Przyczyny tego zjawiska są różne i winny być one zbadane przez odpowiednie instytucje, ze swej strony poprzez niniejsze informacje chcemy zapewnić wsparcie nauczycielom, przy opracowywaniu zestawów pomocy dydaktycznych nabywanych do wyposażenia pracowni przedmiotowych, przez przedstawienie naszych standardowych rozwiązań pracowni przedmiotowych do nauczania:

 • Fizyki
 • Chemii
 • Biologii z ekologią

Czym jest pracownia przedmiotowa?

Pracownia przedmiotowa stanowi przemyślany, wzajemnie dopasowany zestaw elementów umożliwiających w miarę pełną realizację programu nauczania danego przedmiotu.

Pracownia może być wyposażona w środki dydaktyczne do:

 1. doświadczeń uczniowskich wykonywanych w grupach przez uczniów
 2. doświadczeń demonstracyjnych wykonywanych przez nauczyciela
 3. doświadczeń wspieranych komputerowo
  • jako samodzielny zestaw wyposażenia pracowni lub
  • uzupełnienie do wersji wymienionych w punkcie 1 lub 2

Warunki właściwego funkcjonowania pracowni przedmiotowej

Aby sprawnie funkcjonować pracownia winna obejmować:

 1. Pewne, łatwe w obsłudze pomoce dydaktyczne dopasowane do programu, poziomu nauczania i możliwości uczniów
 2. Oprawę (scenariusze zajęć – literaturę) metodyczną zapewniającą sprawną realizację doświadczeń
 3. System magazynowania zapewniający sprawne wydawanie zestawów sprzętowych do zajęć i zbieranie ich po zajęciach

Rozwiązania systemowe PHYWE

 • Eksperymenty na stanowisku uczniowskim – TESS
 • Eksperymenty demonstracyjne na tablicy – DEMO
 • Pomiary wspierane komputerowo:
  • Cobra SMARTsense
 • Eksperymenty wspierane komputerowo:
  • interTESS
  • curricuLAB

ŚRODKI POGLĄDOWE I PRZYRZĄDY PODSTAWOWE

ŚRODKI POGLĄDOWE
Łącznie 1775 produktów z następujących grup towarowych:

 • modele
 • modele atomowe i cząsteczkowe
 • mikropreparaty
 • biologiczne modele całościowe
 • oprogramowanie
 • plakaty i plansze
 • podręczniki
 • materiały rzutnikowe
 • materiały wideo

PRZYRZĄDY PODSTAWOWE
Łącznie 2975 produktów z następujących grup towarowych:

 • Przyrządy pomiarowe
 • Zasilacze
 • Statywy
 • Mikroskopy i akcesoria
 • Wagi i akcesoria
 • Szkło/plastik ceramika
 • Ogrzewanie
 • Mieszanie
 • Próżnia
 • Wyposażenie meblowe
 • Środki BHP
 • Materiały pomocnicze
 • Literatura metodyczna
 • Oprogramowanie
 • Chemikalia i odczynniki

Oferowane przez nas wyposażenie dydaktyczne można nabywać jako:

 • kompletne wyposażenie pracowni przedmiotowej według:
  • standardowej propozycji firmy Phywe lub
  • zestawienia wybranego przez konkretnego Klienta
 • zbiór do określonego działu (np. mechanika, ruch falowy, itp.)
 • kompletny zestaw do każdego z występujących w ofercie eksperymentów (np. prawo Archimedesa)
 • pojedynczy przyrząd

Przy składaniu zamówienia prosimy również zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Dostaw, dostępnymi tutaj. Olbrzymi zakres I różnorodność oferty mogą powodować trudności w samodzielnym doborze wyposażenia dydaktycznego, z tego względu przy wyborze zalecamy skorzystać z dodatkowych możliwości naszej strony, tj.:

 • zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dostępnymi w linku Prospekty
 • wykorzystanie formularza zamówień – uruchamianego kliknięciem na przycisk Dodaj do wyceny – który przesłany na skrzynkę pocztową zapewni Państwu ofertę cenową oraz ewentualne dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane z przesłanym zapytaniem cenowym

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji poprzez środki łączności wymienione na stronie.