BEZPRZEWODOWY INTERFEJS POMIAROWY COBRA4

rejestrowanie danych pomiarowych w doświadczeniach naukowych

EKSPERYMENTY Z INTERFEJSEM COBRA4
bezprzewodowo • modułowo • intuicyjnie

Cobra4 to komputerowy interfejs pomiarowy otwierający zupełnie nowe możliwości realizacji doświadczeń, w ramach zajęć szkolnych. Bazując na systemach PHYWE TESS i DEMO uzupełnia on klasyczne doświadczenia o nowoczesne metody rejestracji danych pomiarowych. W szczególności bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych umożliwia realizację licznych eksperymentów, które dotychczas nie były możliwe. Dzięki niemu pomiarów można dokonywać bezprzewodowo zarówno w pracowni szkolnej jak i w terenie. Za pomocą odpowiednich czujników zmierzysz dokładnie to co chcesz i zrobisz to niezwykle łatwo: w oparciu o oprogramowanie measure system Cobra4 oferuje niespotykaną dotąd przejrzystość i prostotę obsługi, nie ograniczając przy tym szerokich możliwości dokonywania własnych ustawień. Intuicyjna, elastyczna obsługą sprawia, że system może być wykorzystywany zarówno przez uczniów, studentów, jak i nauczycieli i profesorów, do pomiarów pojedynczych i grupowych, a obszerna literatura doświadczalna dostarcza wielu pomysłów na ciekawe eksperymenty. Już obecnie dostępne są szczegółowe opisy (scenariusze zajęć) ponad 300 eksperymentów – dalsze w przygotowaniu – ze wszystkich dziedzin nauki.

4
interfejsy bazowe
> 30
modułów pomiarowych
> 50
mierzonych wielkości
> 300
gotowych doświadczeń

ZALETY INTERFEJSU POMIAROWEGO COBRA4 – CO ZYSKUJESZ?

POMIARY SZYBKOZMIENNE

Precyzyjne rejestrowanie procesów szybkozmiennych (np. zderzenia, impuls załączania)
Precyzyjne rejestrowanie procesów szybkozmiennych (np. zderzenia, impuls załączania)

MOBILNA KLASA LEKCYJNA

Realizacja eksperymentów niezależnie od miejsca (np. eksperymenty w terenie)
Realizacja eksperymentów niezależnie od miejsca (np. eksperymenty w terenie)

POMIARY DŁUGOOKRESOWE

Ciągła obserwacja procesów długotrwałych (np. obserwacja pogody, fotosynteza)
Ciągła obserwacja procesów długotrwałych (np. obserwacja pogody, fotosynteza)

NOWE MOŻLIWOŚCI

Pomiary bezprzewodowe (np. spadek swobodny, tarcie)
Pomiary bezprzewodowe (np. spadek swobodny, tarcie)

PRZYRZĄDY BAZOWE – JAK CHCEMY MIERZYĆ?

MODUŁY POMIAROWE I CZUJNIKI – CO CHCEMY MIERZYĆ?

FIZYKA

CHEMIA

BIOLOGIA

LITERATURA / OPISY DOŚWIADCZEŃ – JAKI TEMAT CHCEMY ZREALIZOWAĆ?


Podręczniki i oprogramowanie measure Cobra4

System dydaktyczny Cobra4 to oprócz świetnego sprzętu również obszerna literatura dydaktyczna, obejmująca obecnie szczegółowe opisy ponad 300 ciekawych eksperymentów demonstracyjnych i uczniowskich. Główne zalety podręczników PHYWE to:
 • eksperymenty ze wszystkich dziedzin nauki podbudowane solidnym wstępem teoretycznym do każdego zagadnienia
 • szczegółowy opis montażu układów doświadczalnych wraz ze zdjęciami, skracający czas przygotowania do minimum
 • pełna lista sprzętu i akcesoriów potrzebnych do realizacji eksperymentu
 • dokładny opis wyników każdego doświadczenia wraz z tekstem, rysunkami, wykresami i tabelami
 • zrzuty ekranowe ułatwiające korzystanie z oprogramowania pomiarowego Cobra4 measure
 • identyczna struktura i wygląd wszystkich opisów doświadczeń, ułatwiające orientację

OPROGRAMOWANIE COBRA4 MEASURE – DODATKOWE MOŻLIWOŚCI TIK


Oprogramowanie measure Cobra4

Oprogramowanie pomiarowe measure Cobra4 to centrum dowodzenia systemem Cobra4. Kiedy do komputera zostaje podłączony dowolny moduł pomiarowy lub czujnik interfejsu Cobra4, nieważne za pośrednictwem którego modułu bazowego, natychmiast automatycznie uruchamia się program measure pokazując wszystkie podłączone moduły, niezbędne okna okna pomiarowe i aktualnie mierzone wartości.

Teraz wystarczy już tylko jedno kliknięcie aby rozpocząć rysowanie wykresu pomiaru.

Cała procedura trwa nie dłużej niż 40 sekund!

Funkcje programu measure

Nowoczesne, łatwe, intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe measure Cobra4 [14550.61] licencja 1-stanowiskowa i szkolna, współpracuje ze wszystkimi czujnikami i modułami pomiarowymi interfejsu pomiarowego Cobra4. Licencja programu jest dożywotnia - wszystkie aktualizacje otrzymują Państwo gratis.
Minimalne wymagania sprzętowe: PC Pentium 3 z 512MB RAM, złącze USB, napęd DVD, wolne 1GB pamięci na dysku twardym, Windows XP lub nowszy.
Uwaga! Wszystkie opisy doświadczeń, pliki konfiguracyjne i przykładowe pomiary otrzymują Państwo gratis na płycie DVD z programem.
Kliknij w dowolnym miejscu ekranu aby zobaczyć opis

Funkcje programu measure
NAWIGATOR TABELA / PREFERENCJE OKNO POMIAROWE MENU POMOCNICZE SŁOWA KLUCZOWE PROGRAM GŁÓWNY

NAWIGATOR

daje wgląd w całą strukturę programu. Pozwala:

 • widzieć wszystkie dołączone czujniki i moduły
 • widzieć lub zmienić stan modułów i czujników (aktywny/nieaktywny)
 • zmienić parametry modułów pomiarowych podwójnym kliknięciem
 • dodawać kanały kalkulowane, pozwalające przeliczać wartości pomiarowe w trybie online (np. OC na OK) lub wartości z różnych kanałów
 • łatwo ładować przykładowe wyniki pomiarów, opisy doświadczeń, nastawy parametrów oraz prezentować je cyfrowo lub graficznie

TABELA / PREFERENCJE

W nawigatorze oprócz widoku ogólnego dostępne są dwie dodatkowe zakładki:

 • Tabela - już w trakcie pomiaru pokazuje aktualnie mierzone wartości
 • Preferencje - pozwala ustawić opcje takie jak częstotliwość próbkowania, sposób uruchamiania i zatrzymania pomiaru i inne

OKNO POMIAROWE

Wszystkie wyniki pomiarów są natychmiast prezentowane na ekranie. Indywidualnie można wybierać następujące opcje dla poszczególnych kanałów:

 • Osobne okno wartości cyfrowych i analogowych
 • Wykres główny oraz dodatkowy wykres z dowolnym układem skali
 • Okno nastaw otwierane kliknięciem x2 lub prawym klawiszem myszy
 • Wszystkich zmian można dokonywać w trakcie pomiarów
 • Wykres do 1000000 punktów pomiarowych na serię

MENU POMOCNICZE

Umożliwia szybkie załadowanie wszystkich doświadczeń realizowanych z pomocą interfejsu Cobra4. Obok obszernego opisu ze zdjęciami automatycznie ładowane są nastawy parametrów niezbędnych do danego ćwiczenia:

 • ustawienia modułów pomiarowych
 • parametry obrazowania
 • ustawienia Multigrafu - urządzenia wirtualnego

Na płycie z programem dostępne są także pliki konfiguracyjne i przykładowe pomiary wzorcowe.

SŁOWA KLUCZOWE

Podczas otwierania opisu doświadczenia automatycznie pokazuje się menu z zasadniczymi pojęciami związanymi z danym doświadczeniem. Kliknięcie na takim słowie otwiera szczegółowe objaśnienia do problemu co dodatkowo ułatwia realizację doświadczenia.

PROGRAM GŁÓWNY

Przejście pomiędzy oknem pomiaru a głównym programem measure jest możliwe w dowolnym momencie - można np. jednocześnie dokonywać pomiaru i opracowywać rezultaty innego pomiaru w jeden z wielu dostępnych sposobów:

 • optymalizacja wykresu wartości pomiarowych
 • zapis lub wydruk wartości pomiarowych
 • narzędzia analityczne: analiza szczytów, krzywa całkowa, ekstrema, analiza fourierowska, dopasowanie krzywych, punkt równoważnikowy, regresja liniowa i inne
 • przeliczanie wartości pomiarowych - funkcje sinus, kwadrat, pierwiastek, funkcje logarytmiczne, itd..
 • eksport / import danych przez schowek z / do innych programów (Word, Excel)
 • generator funkcji

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE

Szczegółowa oferta bezprzewodowego interfejsu pomiarowego Cobra4

Poniżej znajdą Państwo prospekt zawierający szczegółową ofertę EDUKI dotyczącą bezprzewodowego interfejsu pomiarowego Cobra4. Prospekt można obejrzeć online lub pobrać w formacie pdf.